Skip to content

Bioloģiskā lauksaimniecība

Kas ir bioloģiskā lauksaimniecība?

Bioloģiskā lauksaimniecība ir ražošanas sistēma, kas uztur augsnes, ekosistēmu un cilvēku veselību, koncentrējoties uz augu, dzīvnieku un augsnes dabisko līdzsvaru. Tās mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un vides kvalitāti un aizsargāt augsnes auglību.

Kas ir sertificēti bioloģiski produkti
un kā to garantē ?

Sertificēti bioloģiski produkti ir produkti, kas ražoti, uzglabāti, pārstrādāti, apstrādāti un tirgoti saskaņā ar precīzām tehniskajām specifikācijām (standartiem) un kurus sertifikācijas iestāde ir sertificējusi kā “bioloģiskus”. Kad sertifikācijas iestāde ir pārbaudījusi atbilstību bioloģiskajiem standartiem, produktu var marķēt kā “bioloģisku”. Bioloģisko augu audzēšana var notikt tikai platībās ar bioloģisko sertifikāciju, mūsu uzņēmuma kontroli veic sertifikācijas institūcijas „VIDES KVALITĀTE” (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S1-242-16-2004), kas garantē nekļūdīgu, caurspīdīgu produkta kontroles ķēdi no izejvielas audzēšanas līdz piegādātam produktam atbilstoši ES regulām (Nr. 834/2007; Nr. 889/2008).

Kas ir bioloģiskais marķējums ?

Bioloģiskā etiķete norāda, ka produkts ir sertificēts atbilstoši īpašiem bioloģiskajiem standartiem. Uz etiķetes ir norādīts sertifikācijas iestādes nosaukums un standarti, kuriem tā atbilst. Informētam patērētājam šī etiķete var darboties kā ceļvedis.

Kāpēc bioloģiskā pārtika ir dārgāka par parasto ?

Sertificēti bioloģiski produkti parasti ir dārgāki nekā konvencionālie produkti vairāku iemeslu dēļ:
1. Bioloģiskās pārtikas ražošanas izmaksas parasti ir augstākas, jo lielākas darbaspēka izmaksas uz saražoto produkcijas vienību.
2. Bioloģiskās pārtikas piedāvājums ir ierobežots, salīdzinot ar pieprasījumu.
3. Bioloģisko produktu mārketings un izplatīšanas ķēde ir samērā neefektīva, izmaksas ir augstākas, jo ir salīdzinoši nelieli apjomi.

Kādi ir ieguvumi videi no bioloģiskās lauksaimniecības ?

Bioloģiskās lauksaimniecības mērķis ir ražot pārtiku, vienlaikus saglabājot ekoloģisko līdzsvaru, lai novērstu augsnes auglības vai kaitēkļu problēmas. Daudzās lauksaimniecības jomās gruntsūdeņu piesārņojums ar sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem un pesticīdiem ir galvenā problēma. Bioloģiskā lauksaimniecība limitē  neatjaunojamās enerģijas izmantošanu un tām ir mazākas agroķīmiskās vajadzības. Bioloģiskā lauksaimniecība neveicina siltumnīcas efektu un globālo sasilšanu, pateicoties spējai piesaistīt oglekli augsnē. ĢMO izmantošana nav atļauta nevienā bioloģiskās pārtikas ražošanas, pārstrādes vai apstrādes posmā. Izvēloties bioloģiskos produktus, patērētājs atbasta vidi saudzējošu lauksaimniecības sistēmu.

Kā bioloģiskie lauksaimnieki mēslo augus un kontrolē kaitēkļus, slimības un nezāles ?

Bioloģiskie lauksaimnieki veido veselīgu augsni: palielina organisko vielu daudzumu augsnē, izmantojot pasēju, kompostu un bioloģiski pamatotus augsnes uzlabojumus, tādējādi iegūstot slimību un kukaiņu izturīgus augus. Organiskās vielas augsnē nodrošina labu augsnes struktūru un ūdens aiztures spēju. Nezāles tiek kontrolētas, izmantojot augseku, mulčēšanu, sedzošās kultūras, ravēšanu ar rokām un citas metodes. Bioloģiskā lauksaimniecībā tiek radīta labvēlīga vide augsnes organismiem, kukaiņu un putnu populācijām, kas kontrolē augu kaitēkļus. Būtiski ir izvēlēties pareizās sugas un šķirnes, kas izturīgas pret kaitēkļiem un slimībām un kas sniedz optimālu ražu, patērējot mazāk barības vielu.

Kāpēc bioloģiskajā lauksaimniecībā nav atļauts sintētiskais mēslojums ?

Sintētisko mēslojumu izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā nav atļauta, jo dabisko, atjaunojamo resursu aizstāšana augu uzturā ar neatjaunojamiem ķīmiskiem līdzekļiem nav ilgtspējīga, tā izjauc dabiskos ciklus, piesārņo apkārtējo vidi caur noteci un atstāj toksiskas atliekas augsnē un gruntsūdeņos. Bioloģiskie lauksaimnieki izmanto pākšaugus – zirņus, pupas un citus augus, kas dabiski nostiprina un bagātina slāpekli augsnē. Bioloģiskie lauksaimnieki izmanto biomasas pārstrādi (kompostēšanu), lai piegādātu barības vielas augiem. Sintētisko mēslojumu izmantošana ir izraisījusi lielu vides piesārņojumu. Viena no galvenajām planētas problēmām, ko izraisījusi sintētisko mēslojumu izmantošana, ir palielināta aļģu augšana ezeros un ūdenskrātuvēs. Sintētisko mēslojumu ražošanā tiek izmantots liels enerģijas daudzums, kas galvenokārt rodas no fosilā kurināmā sadedzināšanas, tādējādi palielinot atkarību no ārējiem enerģijas avotiem.

Kādas ir bioloģisko produktu priekšrocības ?

Izmantojot bioloģiskās augu izejvielas un produktus nav jāuztraucas par veselībai kaitīgiem ķīmiskiem atlikumiem un augstu nitrātu saturu. Šiem produktiem ir pierādīta augstāka antioksidantu brīvo radikāļu aktivitāte. Bioloģiskais marķējums visā pasaulē garantē, ka tas nesatur ĢMO produktus. Pārstrādāti bioloģiski produkti nesatur mākslīgus konservantus un krāsvielas.

Kāpēc tieši bioloģiskie produkti ?

Bioloģiskās lauksaimniecības principi sevī ietver ilgtspēju, cieņu pret vidi, kā arī faunas un floras saglabāšanu dabiskākā formā. Īsāk sakot: tiek uzturēts līdzsvars. Bioloģisko produktu iegāde ir ieguldījums ne tikai pašu veselībā, tas ir ieguvums videi un ieguldījums nākošo paaudžu nākotnē.