Skip to content
nimble_asset_lauks

2017

Bioloģisko griķu pārstrādes ceha būvniecība.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklātu projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

2017

Augkopības nozares uzņēmuma modernizācija.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

2018

Griķu ceha iekārtu iegāde

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

2018

Laukumu būvniecība pie griķu ceha SIA “Ķērkliņi”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.3. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

2019

Ieguldījumi uzņēmuma augkopības nozares attīstībai

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

2020

Ieguldījumi griķu ceha paplašināšanai

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

2020

Meliorācijas sistēmu pārbūve (kopprojekts) Saldus novadā, Ķērkliņi SIA, Zvārdes pagasts, Saldus novads

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.3. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

fondi

nimble_asset_leader_logo_318df
nimble_asset_saldus-rajona-attistibas-biedriba2
nimble_asset_lv_id_logo_1228b_biokurland
nimble_asset_elfla_logo_jpg
nimble_asset_ELFLA_logo